Kusera’nın Doğal Güzellikleri

Kusera yaylası

Ormanüstü köyünün Osmanlı kayıtlarındaki adı Kusera’dır. Rumlardan kalma bu adın  dil kökeni ve anlamı bilinmiyor. 2 bin 700 dönüm arazisi bulunan köyün doğusunda Çeşmeler (Zenha), güneyinde Sukenarı (Hamurya) ve Köprüyanı (Sahanoy), kuzeyinde Sındıran (Aşağı Mulaka), batısında da Yaylabaşı (Yukarı Mulaka) ve Çamlıdüz (Papara) köyleri bulunur.

Köy, Trabzon’dan Zigana geçidine uzanan derin vadi üzerinde, Maçka’yı 3 km geçtikten sonra Çatak Köyünden sağa sapılarak ulaşılan vadinin sol yamacında yer alır. İlçe merkezine 7 km, il merkezine 35 km uzaklıktadır. 2249 metre yükseklikteki Kapılar Kayası (Kapıların Boğazı) tepesi, kuzeye doğru dik yamaçlar halinde iner. 20 metreye varan gürgen, kayın ve ladin ormanlarıyla kaplı yamaçlar, vadinin dibine doğru Harmancık mevkiinde, kuzeye doğru bir burun oluşturarak iner. Köy, bu uzantının oluşturduğu kısmen daha az eğimli arazi üzerinde yerleşmiştir. 1490 metre yüksekliğindeki Kalecikkaya Tepesi (Kale’nin taşı) kuzey yamacını kaplayan köy merkezinin yüksekliği 1000 metreyi bulur.

Mahalleler ve Mezralar

120 haneli köyün 9 mahallesi vardır. Mahallelerin adları: Çeşmeler, Cami Mahallesi, Babir (Yeni Mahalle), Serefol (Melik), Sandırma, Elez, Zalafa, Mazla ve Samana’dır. Kimi yer ve mahallelere verilen Türkçe adlar yerine yaygın olarak Rumca adlar kulanılagelmektedir.

Köyün mülki sınırları içinde bulunan 10 mezrası (mezere) vardır. Köy merkezinden batıya doğru yükselerek uzanan en yüksek tepesi Kapılar Kayası (Kapılar Boğazı) olan dağın kuzey batıya bakan eteklerini bölerek Maçka Deresi’ne ulaşan Üçceviz Deresi, Saman Dere ve Düz Dere’nin kestiği arazilerde sırasıyle Sakunara ve Fındıklık mezraları yer elır. Fındıklık mezrası üzerindeki Fındıklık Tepesi’nin yüksekliği 1801 metredir. Ormanüstü Yaylası’na varmadan önceki ladin ormanlarıyla çevrili Ormanüstü (Kangoloy) mezrası bulunur. Platodan kaynaklanarak Çamlıdüz Deresi’ne kavuşan Kavak Deresi etrafında, Orman İşletmesi tarafından kesim ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Köy sınırları içerisinde en batıdaki akarsu ise yine Çamlıdüz Deresi’ne akan Soğuksu Deresidir.

Köy arazisinin bulunduğu dağ kütlesinin doğu ve güneydoğuya bakan eteklerinde ise sırasıyla Zarişa, Köyüstü (Vadön), Taşoluk, Kendirlik (Kanavur), Ortamezra (Kanavur) ve Hanzar Mezraları yer almaktadır. Doğa harikası patika yayla yolu güzergahının bulunduğu kesimde 1490 metre yükseklikteki Kalecikkaya Tepesi (Kalenin taşı) ile 1500 metreyi aşan yüksekliğiyle Bileyicikaya (Bilekiler) tepeleri yer alır. Sık gürgen kayın ve ladin ormanlarıyla kaplı, Vadon, Taşoluk ve Kanavur mezraları her mevsimde etkileyici doğal güzelliğe sahiptir. Mezralar, ilkbahar ve sonbahar aylarında, hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğu eski dönemlerde başlıca hayvansal besin temin alanlarıydı.

2000 metreyi aşan yüksekliğiyle Kapılar Kayasının doğu ve batı yönlerinden gelen yolların buluşma yeri ise, köy halkının göz bebeği olan Ormanüstü Yaylası’dır. Eski adı Sanaşitka olan yayla köy sınırlarının en güneyinde bulunur. Günümüzde köy sakinlerinin hayvancılıktan çok turizm amaçlı kullandığı yaylada evlerde elektrik ve su bulunmaktadır. Mezralardan yaylaya Kiraz ayı (14 Haziran-13 Temmuz) başında çıkılır, otlakların tükendiği Orak ayı (14 Temmuz-14 Ağustos) sonunda tekrar yayladan mezralara inilir.

Yazı: Zeki Kar

Yer adları ve coğrafi bilgiler kadastral haritalardan elde edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir